Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności serwisu internetowego instanco.pl

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy dostępny pod adresem https://construction.instanco.com  zgodnie z postanowieniami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie

1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu https://construction.instanco.com do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości, w tym głównie w celach:

 • realizacji naszych zobowiązań obejmujących obsługę złożonych zamówień,
 • nawiązywania kontaktów z osobami, które wyraziły zainteresowanie nasza ofertą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej,
 • obsługą abonentów naszego newslettera.

2. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).

3. Podanie danych przez osoby korzystające z naszego serwisu ma charakter dobrowolny.

4. Przetwarzamy Państwa dane w następujących zakresach:

 • odnośnie osób składających zamówienia określonych produktów / usług (imię i nazwisko, adres  do wysyłki, numer telefonu, adresy elektroniczne, NIP osób prowadzących działalność gospodarczą w celu wystawienia faktury, PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informacje niezbędne dla realizacji umowy z usługobiorcą ze względu na sposób rozliczenia usługi, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ppkt 1 – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • odnośnie abonentów newslettera (adresy elektroniczne usługobiorców, dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ppkt 1 – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • odnośnie osób zainteresowanych kontaktem w sprawach niezwiązanych z zamówieniem produktów / usług lub subskrypcją newslettera (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, treść pytania / sygnalizowanej sprawy).

5. Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

6. Administratorem Danych, określonych w ust. 4, jest INSTANCO Sp. z o.o. – siedziba: 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 112B/3.

7. Każda z osób, której dane przetwarzamy, ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w INSTANCO Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: kontakt@instanco.com.

9. Administrator Danych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami na adres e-mail: kontakt@instanco.com

10. Przesyłany naszym klientom newsletter może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności INSTANCO Sp. z o.o., jak podmiotów kapitałowo lub organizacyjnie związanych z naszą Spółką. Pragniemy podkreślić, że każda taka przesyłka zawiera specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania przesyłek e-mailowych zawierających informację handlową.

11. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom związanym z INSTANCO Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy informatyczne, biuro obsługi finansowo-podatkowej, kancelarie prawne, firmy kurierskie dostarczające zamówione towary oraz – w przypadku reklamacji zakupionych produktów – ich producentom. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.

Deklarujemy, że nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz ich preferencji mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 

Okresy przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem strony https://construction.instanco.com będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na danych klienta zawartych w naszych zasobach informacyjnych. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, względnie powinności wynikających z innych przepisów szczególnych. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

2. Dane przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnej zgody klienta przechowywane są do momentu, w którym wycofa zgodę lub ustanie deklarowany cel przetwarzania danych.

3. Po upływie wskazanych wyżej okresów Państwa dane będą trwale usunięte z naszej bazy danych.

 

Zabezpieczenia

1. Serwis https://construction.instanco.com chroniony jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy INSTANCO Sp. z o.o., odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych.

 

Odpowiedzialność usługodawcy

1. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. INSTANCO Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach – poza serwisem https://construction.instanco.com – i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

2. INSTANCO Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej https://construction.instanco.com, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

 

Mechanizm cookies na stronie https://construction.instanco.com

1. Korzystając z naszej strony wyrażają Panstwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia z którego korzystają Państwo przeglądając stronę (np.: komputer, tablet, telefon). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w naszym serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, względnie innych informacji zebranych od użytkowników. Technika „cookies” wykorzystywana jest przez nas do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej https://construction.instanco.com, by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną.

4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: INSTANCO Sp. z o.o. – siedziba: 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 112B/3.

5. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies, które każdy z użytkowników dokonać może w swojej przeglądarce, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

 

Kontakt

1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez INSTANCO Sp. z o.o., jako ich administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@instanco.com.

2. W celu cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub rezygnacji z otrzymywania od nas drogą elektroniczną jakichkolwiek informacji lub materiałów należy wysyłać e-mail ze stosowną zmianą na adres: kontakt@instanco.com.

3. Abonent newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania klikając przycisk „anuluj subskrypcję” umieszczony pod każdą wiadomością z newslettera.